Mgr. Soňa Červinková

foto Mgr. Soňa Červinková
Mgr. Soňa Červinková

advokátka, číslo registrace: 3691

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze (2000)

Profesní zkušenosti

Dlouholetá praxe se zastupováním osob, českých a zahraničních společností ve všech právních oborech, se zaměřením na právo bytové a právo nájmu nebytových prostor, zejména prostor sloužících k podnikání.

Praxe v odvětví práva vztahující se ke společenství vlastníků bytových i nebytových jednotek.

Právní pomoc v korporátním právu, včetně zajištění veškeré pomoci při vzniku, či změně společnosti, sepisování společenských smluv, stanov, právních podkladů potřebných pro fúze společností.

Sepisování smluv a zastupování osob i společností před soudy, před správními úřady, před rozhodčím soudem i rozhodci ve věcech týkajících se vlastnických i uživatelských práv k nemovitostem, movitým věcem, včetně zástav a zajištění bezpečného prodeje či převodu těchto práv.

Rozsáhlá právní pomoc v civilních a pracovních sporech, zvláštní individuální přístup ke klientům v praxi citlivých rodinně-právních věcí, včetně možností řešení společného majetku manželů, jeho vypořádání.

Významná praxe v řešení dědických nároků, sepisování závětí a zastupování v řízení o pozůstalosti.

Jazyky
italština

Oblasti specializace
občanské právo, správní právo, obchodní právo, rodinné právo

Kontakt
sona.cervinkova@judrcervinka.cz