O nás

Jsme českou rodinnou advokátní kanceláří navazující na tradici předchozích právnických generací, využívající bohaté zkušenosti dlouholeté justiční praxe. Poskytujeme právní pomoc ve věcech trestních i ve věcech občanskoprávních, obchodních, korporátních, majetkových, dědických, rodinných a pracovních, včetně poskytování právní pomoci ve všech oblastech správního práva.

Základním heslem naší práce je osobní přístup ke každému klientovi.

Kancelář vychází z etického kodexu advokáta a z moderních perspektivních postupů soukromé české advokacie opřených o dlouholetou praxi v zastupování českých i zahraničních klientů od roku 1991, zároveň významně podepřenou dlouholetou zkušeností z výkonu soudních funkcí v rámci pražské justice.

Svým širokým záběrem v poskytování právních služeb je advokátní kancelář schopna zajistit jak pro obchodní společnost, tak pro jednotlivého klienta prakticky úplný servis všech potřebných právních úkonů včetně zastupování před soudy či jinými institucemi.

V právně složitých a úzce specializovaných věcech kancelář spolupracuje s předními odborníky právní teorie a praxe ve specifických oborech, kterých se věc týká. Mezi klienty advokátní kanceláře patří významné osobnosti české vědy a kultury, poskytuje právní pomoc a zastoupení mnoha ústavním činitelům i státním zaměstnancům, městským částem Prahy, českým i zahraničním obchodním firmám.

Kancelář poskytuje služby obhájců v trestních věcech, jak ve věcech závažné kriminální povahy, tak v oblasti hospodářských deliktů a velké zkušenosti získala při zastupování klientů podezřelých z trestné odpovědnosti z dopravních nehod a v těchto věcech spolupracuje  se znalci zabývající se dopravní tématikou a náhradou škod z dopravních nehod. Dlouholeté zkušenosti získala kancelář zastupováním vlastníků domů, pronajímatelů bytů v oblasti správy bytového fondu a vlastnických práv k nemovitostem. Advokátní kancelář zastupovala významné oprávněné osoby a  získala hluboké znalosti v aplikaci restitučních zákonů. Má dlouhodobé a rozsáhlé zkušenosti z právního zastupování klientů v oblasti práva nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, nájmů bytů i nebytových prostor, včetně poskytování právní pomoci v rámci stavební a developerské činnosti. Dlouhodobě poskytuje právní pomoc v oblasti spotřebitelských smluv, zejména úvěrů a půjček. Aplikuje své znalosti a praxi při zastupování klientů v oblasti korporátního práva,  včetně zajištění veškeré pomoci při vzniku, či změně společnosti, sepisování  společenských smluv, stanov, právních podkladů  potřebných pro fúze společností.

 

Jazyky

Právní služby kancelář rovněž poskytuje v italštině, angličtině a němčině.

Pracovní doba

je od 9.00 hod do 18.30 hod a mimo tuto dobu dle dohody s klientem. V případech, které nesnesou odkladu je zajištěn  stálý kontakt s klientem mobilním telefonem.

Cena právních služeb

Ceny právních služeb se účtují v souladu s advokátním tarifem, na základě dohody s klientem formou smluvní odměny,  buď podle počtu odpracovaných hodin nebo částečnou úhradou nákladů s formou podílu na výsledku právní pomoci.

Pojištění

Advokátní kancelář je pojištěna z titulu odpovědnosti za  škodu při poskytování právní služby na pojistnou částku 47 mil. Kč s tím, že v jednotlivých případech lze sjednat pojištění na  jakoukoli vyšší dohodnutou částku případného odškodnění.


Advokátní kancelář Červinka & Červinková & Moller

tel: +420 224826888, fax: +420 224828846, e-mail: ak@judrcervinka.cz