Mgr. Pavel Moller

foto Mgr. Pavel Moller
Mgr. Pavel Moller

advokát, číslo registrace: 10722

Vzdělání
ZČU Právnická fakulta, Plzeň (2000)

Profesionální zkušenosti
Advokátní kancelář JUDr. Červinka (od 2001)

Zastupování a právní pomoc v oblastech civilního, veřejného a trestního práva českým i zahraničním subjektům.

Rozsáhlé zkušenosti z právního zastupování klientů v oblasti práva nemovitostí, včetně poskytování právní pomoci v rámci stavební a developerské činnosti.

Rozsáhlé zkušenosti z právního zastupování klientů v oblasti korporátního práva.

Poskytování právní pomoci v oblasti spotřebitelských smluv, úvěrů, půjček, atd.

Poskytování právní pomoci zejména městským částem Prahy ve věcech samosprávy a veřejné správy.

Jazyky
italština (velmi dobrá znalost), angličtina (středně pokročilý)

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, korporátní právo, správní právo a trestní právo.

Kontakt
moller@judrcervinka.cz