JUDr. Jana Červinková

foto JUDr. Jana Červinková
JUDr. Jana Červinková

advokátka, číslo registrace: 17414

IČ   05698901

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dosavadní praxe

Praxe justiční čekatelky Městského soudu v Praze od 1970 – 1974.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 v letech 1974 – 1983.

Náměstkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 pro věci civilní od roku 1983 do roku 1996.

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 ode dne 1.1.1997 do 1.3. 2012.

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 ode dne 1.3.2012 do 31.12.2016.

Advokátní praxe ode dne složení advokátního slibu dne 18.1.2017 dosud.

Profesní zkušenosti

Dlouholetá znalost rozhodovací praxe soudů v oblasti trestního, občanského, pracovního, rodinného a dědického práva, výkonu rozhodnutí a exekuce.

Letitá praxe v civilním soudním řízení ve věcech s cizím prvkem (ve věcech cizinců, či cizích obchodních společností)

Judikatura v oblasti osobnostních i majetkových práv osob, práv a povinností obchodních společností, korporační právo.

Znalost procesních postupů soudů v jednotlivých řízeních včetně řízení před rozhodčím soudem či rozhodci.

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
jcervinkova@judrcervinka.cz