JUDr. Miloš Červinka

foto Mgr. Soňa Červinková
JUDr. Miloš Červinka

advokát, číslo registrace : 01081

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze ukončena v roce 1970.

Profesionální zkušenosti

Praxe žalobce v trestních věcech u Městské prokuratury v Praze, na Dopravní prokuratuře v Praze a na Obvodní prokuratuře pro Prahu 1.  Působil jako pedagog sociálně právní školy v Praze. Před složením prokurátorských zkoušek v normalizačních letech odešel ze státních služeb a od roku 1972 do roku 1989 pracoval jako právník, později vedoucí právního oddělení Svazu invalidů České a slovenské federativní republiky.  Aktivně se podílel teoretickými a legislativními pracemi na společenské rehabilitaci zdravotně postižených a získal velmi rozsáhlou soudní a správní praxi v zastupování zdravotně hendikepovaných osob v občanských, důchodových, rodinných a pracovních věcech. Je autorem řady teoretických odborných článků v oblasti pracovní a společenské rehabilitace zdravotně postižených a spoluautorem několikrát obnovené odborné publikace „Právní rádce invalidů”.

Od roku 1989 poskytoval právní služby občanům i právnickým osobám. Advokátem se stal v roce 1991 a advokátní praxi vykonává dosud.  V rámci poskytování právní pomoci uplatňuje své letité znalosti a zkušenosti problematiky vývoje právních vztahů, a to ve vztahu k řešení sporných nároků svých klientů. Je úspěšným manažerem advokátní kanceláře s hlubokým pochopením pro sociální a citlivé případy zasluhující zvláštní přístup.

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
m.cervinka@judrcervinka.cz