Mgr. Martin Šlosar

foto Mgr. Martin Šlosar
Mgr. Martin Šlosar

advokát, číslo registrace: 18263

Vzdělání
Právnická fakulta UK v Praze (2014)

Profesní zkušenosti
Externí doktorand na PFUK v Praze na katedře právních dějin – výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého (od 2014)

Advokátní kancelář JUDr. Červinka (od 2014)

Sepisování smluv a zastupování fyzických i právnických osob před soudy, před správními úřady, ve věcech týkajících se vlastnických i uživatelských práv k nemovitostem, či movitým věcem.

Zastupování a právní pomoc v oblastech občanského, trestního, rodinného práva a věcech výkonu rozhodnutí a exekuce.

Poskytování právní pomoci zejména městským částem Prahy ve věcech samosprávy a veřejné správy a zkušenosti s právem územně samosprávných celků.

Poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů

Jazyky
angličtina, italština, němčina

Oblasti specializace
občanské právo, trestní právo, správní právo, rodinné právo, exekuce

Kontakt
slosar@judrcervinka.cz