Mimosoudní řešení sporu

Informace o mimosoudním řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem na České advokátní komoře

 Dojde-li ke sporu advokáta s klientem spotřebitelem a pokud se advokát s klientem nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, je oprávněn klient podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu prostřednictvím České advokátní komory.

Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Další údaje o náležitostech návrhu jsou na webových stránkách ČAK:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz;
ID datové schránky: n69admd


Advokátní kancelář Červinka & Červinková & Moller

tel: +420 224826888, fax: +420 224828846, e-mail: ak@judrcervinka.cz