JUDr. Miloš Červinka

advokát, číslo registrace : 01081
Vzdělání

Absolvent gymnázia  v Ústí nad Labem a sociálně právní školy v Praze,  Právnická fakulta UK v Praze ukončena v roce 1969.

Profesionální zkušenosti
Po absolvování právnické fakulty  praxe žalobce  v trestních věcech u Městské prokuratury v Praze,  na Dopravní prokuratuře v Praze a na  Obvodní prokuratuře pro Prahu 1.  Působil jako pedagog. sociálně právní školy v Praze. Před složením prokurátorských zkoušek v normalizačních letech odešel ze státních služeb a od roku 1972 do roku 1989 pracoval jako právník, později vedoucí právního oddělení Svazu invalidů České a slovenské federativní republiky. Aktivně se podílel teoretickými  a legislativními pracemi na společenské rehabilitaci zdravotně postižených a získal velmi rozsáhlou soudní a správní praxi v zastupování zdravotně hendikepovaných osob v občanských, důchodových, rodinných a pracovních věcech. Je autorem řady teoretických odborných článků v oblasti pracovní a společenské rehabilitace zdravotně postižených a spoluautorem několikrát obnovené odborné publikace „Právní rádce invalidů”.

Jazyky
němčina

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
m.cervinka@judrcervinka.cz

Mgr. Soňa Červinková

 advokátka, číslo registrace: 3691

 

Vzdělání
Absolventka gymnázia Jana Nerudy v Praze 1, Hellichova,  Právnická fakulta UK v  Praze (2000)

Profesionální zkušenosti
Již v průběhu studia a poté jako koncipientka začala pracovat v rodinné advokátní kanceláři

Jazyky
italština

Oblasti specializace
občanské právo, správní právo,  obchodní právo, rodinné právo

Kontakt
sona.cervinkova@judrcervinka.cz

Mgr. Pavel Moller

advokát , číslo registrace: 10722

 

Vzdělání
ZČU Právnická fakulta , Plzeň (2000)

Profesionální zkušenosti
Advokátní kancelář JUDr. Červinka (od 2001)

Jazyky
italština

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
moller@judrcervinka.cz

Mgr. Stanislav Beran

advokát, číslo registrace: 15122

Vzdělání
FPr ZČU v Plzni (2007)

Profesionální zkušenosti
Advokátní kancelář JUDr. Červinka, Mgr. Červinková (od 2007)

Jazyky
angličtina

Oblasti specializace
občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
beran@judrcervinka.cz

Mgr. Jana Čižmárová

advokátka, číslo registrace: 12814

Vzdělání
Právnická fakulta UK, Praha  (2001)

Profesionální zkušenosti
Advokátní kancelář JUDr. Červinka, Mgr. Červinková (od 2001)

Jazyky
němčina

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, rodinné právo

Kontakt
cizmarova@judrcervinka.cz