O nás

Soňa a Miloš Červinkovi

Jsme advokátní kanceláří navazující  na  tradici  předchozích
právnických generací rodiny, s kolektivem mladých advokátů a koncipientů,  nyní prezentovanou moderními perspektivními přístupy soukromé české advokacie a bohatou soudní praxí v zastupování  českých i  zahraničních  klientů  jak  v trestních, tak v obchodních, občanskoprávních majetkových, dědických, rodinných a  pracovních věcech.

Svým   širokým  záběrem  v   poskytování   právních  služeb je  advokátní  kancelář  schopna  zajistit  jak   pro  právnickou osobu, obchodní společnost tak pro jednotlivého klienta prakticky úplný servis všech potřebných právních  úkonů. Ve složitých a úzce specializovaných oborech kancelář spolupracuje s předními odborníky právní teorie   a praxe v těchto specifických oborech. Mezi klienty advokátní kanceláře patří významné osobnosti české vědy a kultury, poskytuje právní pomoc a zastoupení mnoha ústavním činitelům i státním zaměstnancům, městské části Prahy, českým i zahraničním obchodním firmám.

Kancelář poskytuje služby obhájců v trestních věcech, jak ve věcech závažné kriminální povahy, tak v oblasti hospodářských deliktů a velké zkušenosti získala při zastupování klientů podezřelých z trestné odpovědnosti z dopravních nehod. Dlouholeté zkušenosti získala kancelář zastupováním vlastníků domů, pronajimatelů bytů v oblasti správy bytového fondu a vlastnických práv k nemovitostem. Advokátní kancelář zastupovala oprávněné osoby, včetně církevních institucí  domáhající se vydání nemovitostí a  získala hluboké znalosti v aplikaci restitučních zákonů, judikatury soudů i v oblasti stávajících právních vztahů k nemovitostem a to včetně uplatnění církevního kanonického práva v právu státním.

Jazyky

Právní služby kancelář rovněž poskytuje v italštině, angličtině a němčině.

Pracovní doba

je od 9.00 hod do 18.30 hod a mimo tuto dobu dle dohody s klientem. V případech, které nesnesou odkladu je zajištěn  stálý kontakt s klientem mobilním telefonem.

Ceny právních služeb se účtují v souladu s advokátním tarifem, na základě dohody s klientem formou smluvní odměny buď podle počtu odpracovaných hodin nebo částečnou úhradou nákladů s formou podílu na výsledku právní pomoci.

Pojištění

ADVOKÁTNÍ  KANCELÁŘ Červinka & Červinková & Moller je pojištěna z titulu odpovědnosti za  škodu při poskytování právní služby na pojistnou částku 47 mil. Kč s tím, že v jednotlivých případech lze sjednat pojištění na  jakoukoli vyšší dohodnutou částku případného odškodnění.


Advokátní kancelář Červinka & Červinková & Moller